ناشر: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد عنوان ها: 119
فرآوری خیارهای دریایی به صورت bech-de-mer (کتابچه راهنما برای ماهیگیران جزایر اقیانوس آرام)
دکتر یزدان مرادی؛ دکتر ملیکا ناظمی؛ خانم فرحناز لکزائی
850,000
کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1397
دکتر ابوالفضل سپهداری؛ خانم گل اندام آل علی
350,000
راهنمای مصور شناسایی راسته کلادوسرا (خانواده دافنیده)
آقای جلیل سبک آرا؛ خانم مرضیه مکارمی
900,000
روش‌های بررسی بی‌مهرگان کفزی دریایی
دکتر Mahnaz Rabbaniha؛ دکتر جواد میردار هریجانی؛ دکتر فریدون عوفی؛ دکتر محمدحسن گرامی
950,000
مواد مغذی، افزودنی‌ها و سلامت ماهی
دکتر سید مرتضی حسینی
750,000
ایکتیوپلانکتون‌های حوضه آبریز جنوب دریای خزر
دکتر Mahnaz Rabbaniha؛ دکتر محمد امینی
340,000
دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهریه موثر در تولید مزارع پرورش ماهیان گرمابی
دکتر همایون حسین زاده؛ دکتر منصور شریفیان؛ دکتر عباس متین فر
126,000
کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1396
دکتر ابوالفضل سپهداری؛ خانم گل اندام آل علی
215,000
دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهریه موثر در تولید مراکز تکثیر ماهیان گرمابی
دکتر همایون حسین زاده؛ دکتر منصور شریفیان؛ دکتر حسینعلی عبدالحی
118,000
هیدروبیولوژی سد مخزنی لار
دکتر سید محمد صلواتیان
230,000
نقشه راه توسعه آبزی‌پروری میگو
دکتر عباس متین فر؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر مصطفی شریف روحانی؛ دکتر خسرو آئین جمشید؛ دکتر آرزو وهاب نژاد؛ آقای جلیل معاضدی؛ آقای محمد متین فر؛ آقای سید ابراهیم صفوی
110,000
نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان گرمابی کشور
دکتر همایون حسین زاده صحافی؛ دکتر آرزو وهاب نژاد؛ آقای سید ابراهیم صفوی؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر مصطفی شریف روحانی
160,000
لاروماهیان آب های ساحلی خوزستان (شمال غربی خلیج فارس)
سیمین دهقان مدیسه؛ عماد کوچک نژاد
200,000
جلبک آب شیرین (شناسایی و کاربرد به عنوان شاخص های زیستی)
آقای ادوارد جی بلینگن؛ آقای دیوید سی سیگیتی؛ دکتر معصومه شمس کهریزسنگی؛ دکتر تورج ولی نسب؛ خانم ناهید قائد امینی
605,000
بوم شناسی اعماق دریا
نرگس جواد زاده؛ تورج ولی نسب
510,000
راهنمای عملیات آبزی پروری در قفس های پلی اتیلن شناور
فرانچسکو کاردیا؛ آلساندرو لوواتلی؛ سیدمهدی میرحیدری
430,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه