تعداد عنوان ها: 1,630
اصول علمی و کاربردی احیا منابع ژنتیکی حبوبات
دکتر معصومه پوراسماعیل؛ دکتر علی اکبر قنبری؛ دکتر فاطمه شیخ
کلکسیون چاودار بانک ژن گیاهی ملی ایران
دکتر شکیبا شاهمرادی؛ دکتر فرنگیس قنواتی؛ دکتر عیسی ظریفی
کلکسیون جو بانک ژن گیاهی ملی ایران
دکتر شکیبا شاهمرادی؛ دکتر بهزاد سرخی لله لو؛ دکتر مهدی زهراوی
کلکسیون گیاهان دارویی بانک ژن گیاهی ملی ایران
دکتر حمیدرضا فنایی؛ دکتر بهزاد سرخی؛ دکتر فرنگیس قنواتی؛ دکتر عبدالله حسن زاده؛ دکتر محمد عباسعلی؛ دکتر جهانگیر کوهپایگانی
کلکسیون درون شیشه ای بانک زن گیاهی ملی ایران
دکتر نازنین امیر بختیار؛ دکتر فرانک روزبه؛ دکتر حمیدرضا فنایی
کاتالوگ بانک اطلاعاتی بانک ژن گیاهی ملی ایران
دکتر معصومه پوراسماعیل؛ دکتر بهزاد سرخی لله لو؛ آقای میرجمال الدین پورپیغمبر؛ دکتر احمد عباسی مقدم؛ دکتر مصطفی خدادادی
کاتالوگ منابع ژنتیکی خیار بانک ژن گیاهی ملی ایران
دکتر سمر خیامیم؛ دکتر جهانگیر کوهپایگانی؛ دکتر بهزاد سرخی لله لو؛ دکتر معصومه پوراسماعیل
زیست ‌شناسی استرس در ماهی
دکتر سلمان ملک‌پور کلبادی‌نژاد؛ دکتر محمود بهمنی
2,700,000
اخلا‌ل‌گرهای اندوکرینی در آبزیان
دکتر همایون حسین زاده صحافی؛ دکتر پریسا امانی نژاد
1,100,000
راهنمای کاشت، داشت و برداشت چغندرقند پاییزه
دکتر داریوش طالقانی؛ دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر سعید صادق زاده حمایتی
اهمیت سطح برگ و خسارت روی آن بر کیفیت و عملکرد چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر داریوش طالقانی
پوسیدگی ریشه چغندرقند
آقای سعید دارابی
آماده سازی بستر کشت در زراعت پاییزه چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر مصطفی حسین پور؛ دکتر حمید نوشاد
آماده سازی بستر کشت در زراعت بهاره چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر حمید نوشاد
یافته های شیرین
دکتر محمد عبداللهیان نوقابی؛ دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر داریوش طالقانی؛ دکتر سعید صادق زاده حمایتی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه