ناشر: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
تعداد عنوان ها: 160
پرورش ماهیان گرمابی
آقای همایون حسین زاده صحافی؛ خانم آرزو مشکوه روحانی
120,000
تولید و بسته بندی انواع مربا
خانم مستانه طاهر قاسمی
170,000
سیستم های آبیاری تحت فشار
آقای اسماعیل پورثانی؛ آقای محمد حسین پارسیان
200,000
بیماری های تلیسه و گاو آّبستن
آقای سعید فیروزه
170,000
ماشین های زراعی برنج
آقای حمید آقاگل؛ آقای غلامرضا رعیت پناه
180,000
برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در مدیریت آب
خانم مهدیه جانباز فوتمی
140,000
کنترل کیفی محصولات شیلاتی
آقای هادی ا رشاد لنگرودی؛ آقای علی نظمی
180,000
اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)
آقای محمد ر ضا نقاش زاده؛ آقای نادر آزاد بخت
275,000
نیازمندیهای غذایی و تغذیه ماهیان پرورشی ( جلد دوم ماهیان آب شیرین )
آقای داوود حقیقی؛ آقای میرحامد سید حسنی؛ آقای محمد علی یزدانی ساداتی
24,000
بیماری سوختگی شمشاد خزری
خانم سمانه سماوات
150,000
تغذیه ،بهداشت و بیماری های حیوانات آزمایشگاهی
آقای علی شهباز فر؛ آقای آرمین حسن زاده ایناللو؛ خانم رویا محمدپور دونیقی
175,000
اصول و فنون مشارکت
آقای پیمان فلسفی؛ آقای شهرام مقدس فریمانی
100,000
شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج
آقای نورعلی اکبرپور روشن؛ آقای علیرضا بابایی؛ آقای جواد خلدنوش
120,000
تولید کمپوست و ورمی کمپوست در مزارع
آقای رمضان بخشی پور
100,000
آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
150,000
کنترل کیفی در خوراک دام
آقای حسن فضائلی؛ آقای پوریا احسانی
160,000
قرنطینه دامپزشکی
آقای سهیل علی نژاد؛ آقای امید رضا امرآبادی؛ آقای رضا شهریاری
140,000
مبانی بیماری شناسی و بیماریهای برنج
آقای عبدالرضا فروتن؛ خانم ، سمانه سماوات؛ آقای وحید خسروی
180,000
شیمی آلی
آقای محسن بیگدلی
20,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه