ناشر: موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند
تعداد عنوان ها: 22
استویا یک شیرین کننده طبیعی
سمر خیامیم؛ فرانک روزبه؛ حمید نوشاد
مدیریت بقایای کلش گندم در تناوب با چغندرقند
آقای حمید نوشاد؛ دکتر سمر خیامیم
آبیاری قطره ای- نواری در زراعت چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر جواد باغانی
راهنمای کاشت، داشت برداشت چغندرقند پاییزه
دکتر داریوش طالقانی؛ دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر سعید صادق زاده حمایتی
کشت چغندرقند پاییزه در دشت مغان
مجید محرم زاده؛ رضا نعمتی؛ خدامیرزا فرهمند
راهنمای چغندرقند (کاشت، داشت، برداشت)
دکتر مسعود احمدی؛ دکتر سمر خیامیم؛ دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر سیدباقر محمودی؛ دکتر حمید نوشاد؛ دکتر ولی اله یوسف آبادی؛ آقای ابراهیم حسن پور؛ آقای جمشید نظری؛ آقای ولی اله رضایی؛ آقای امیرحسن افشار؛ آقای داود صیدی؛ آقای مراد محمدی
مراحل حساس به تنش کم آبی در زراعت چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر سمر خیامیم
راهنمای زراعت چغندرقند در مناطق مختلف کشور
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر داریوش طالقانی؛ آقای حمید نوشاد؛ دکتر سیدباقر محمودی؛ آقای محمدرضا اوراضی زاده؛ دکتر محمد عبداللهیان نوقابی؛ آقای سعید غالبی؛ آقای حسین صدرقائن؛ دکتر حسین نجفی
تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند
داریوش فتح اله طالقانی؛ ایرج علیمرادی؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ رحیم محمدیان؛ سیدباقر محمودی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ اباذر رجبی؛ سمر خیامیم؛ قاسم توحیدلو؛ مصطفی حسین پور؛ ولی اله رضایی؛ محسن آقایی زاده؛ حمید نوشاد؛ ولی اله یوسف آبادی؛ بابک بابائی؛ حمید شریفی؛ فرشید مطلوبی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ سعید واحدی
افزایش بازده آبیاری با تغییر آرایش کاشت چغندرقند
دکتر داریوش طالقانی؛ دکتر سمر خیامیم
شیوه صحیح سرزنی ریشه چغندرقند
دکتر محمد عبداللهیان؛ آقای بابک بابایی
آبیاری چغندرقند بذری
دکتر محمدعلی چگینی
زراعت چغندر قند در اراضی شور
محمدرضا جهاداکبر
راهنمای زراعت چغندرقند پاییزه
حمید شریفی؛ مصطفی حسین پور
زراعت چغندرقند
محمد کولیوند