ناشر: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
تعداد عنوان ها: 7
دستورالعمل ساخت و راهبری بیورآکتورهای بالونی آزمایشگاهی کشت ریشه مویین در فاز مایع
دکتر مرتضی خان احمدی؛ آقای علی جلالی؛ خانم کوثر مرادی؛ آقای احمد سبحانی؛ دکتر مرتضی ابراهیمی
سالم سازی گیاهچه‌ ارقام مختلف سیب زمینی به منظور تولید هسته اولیه بذر(مینی تیوبر )
دکتر مرتضی ابراهیمی؛ دکتر رضا ضرغامی؛ دکتر علی اکبر حبشی؛ آقای آرش مختاری
راهنمای به‌نژادی گل رز با روش نجات جنین
دکتر مریم جعفرخانی کرمانی؛ خانم زهراالسادات حسینی؛ خانم مریم عبدالمحمدی
مدیریت سوسک پوستخوار مدیترانه ای (اروپایی) کاج (Orthotomicus erosus)
آقای غلامرضا صالحی جوزانی؛ آقای حسین فرازمند؛ خانم درنا سعادت؛ آقای غلامرضا گلمحمدی