فرآیند انتشار آثار علمی

ضوابط نشر

1- بر روی جلد اثر به ترتیب نام وزارت جهاد کشاورزی، سازمان و واحد ذیربط درج گردد.

2- بر روی جلد اثر درج نشان (لوگو) و شماره سلسله انتشارات سازمان ضروری است.

تبصره 1: در خصوص آثار مشترک که با توافق طرفین انجام شده، درج نشان واحد همکار بلامانع است.

3- شماره ثبت اثر در پایین صفحه حقوقی اثر درج گردد.

4- اثر ارائه شده به زبان‌های‌ فارسی‌ یا انگلیسی‌ قابل قبول بوده و در موارد استثنایی‌ به‌ تشخیص‌ شورای‌ انتشارات‌ به‌ زبان دیگر نگاشته شده باشد.

5- رعایت ضوابط و مقررات عمومی کشور در زمینه نشر الزامی است.

فرایند چاپ آثار علمی (کتاب) در شورای انتشارات

سازمان تات (مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع‌رسانی کشاورزی)

ارائه اثر علمی (کتاب) به شورای انتشارات سازمان تات

پذیرش و بررسی اولیه اثر علمی توسط اعضای شورا 

تأیید اولیه شورا و تعیین داور

ارسال برای داوران مورد تأیید

بررسی اثر توسط داوران و دریافت نظرات داوری

اصلاح اثر علمی بر اساس نظرات داوری توسط پدیدآورنده 

بررسی، ویرایش و تأیید نهایی اثر بر اساس نظر اعضای شورا

آماده‌سازی اثر، اخذ مجوزهای لازم  توسط دبیرخانه شورا (مجوز نشر، فیپا، شابک، و ...)

ارسال اثر به چاپخانه

چاپ، انتشار و توزیع اثر علمی