تعداد عنوان ها: 1,512
راهنمای عملی مدیریت پرورش جوجه های گوشتی
دکتر محمد حسین نعمتی؛ دکتر داود زحمتکش؛ دکتر سیدعبداله حسینی
350,000
سابقه کشت برنج در اصفهان
دکتر احمد رمضانی
30,000
تغذیه ،بهداشت و بیماری های حیوانات آزمایشگاهی
آقای علی شهباز فر؛ آقای آرمین حسن زاده ایناللو؛ خانم رویا محمدپور دونیقی
175,000
مدیریت کاشت وتغذیه باغ های جدید لیموترش در مناطق آلوده به بیماری جاروک
آقای بابک عدولی؛ دکتر مجید بصیرت؛ آقای مرتضی گل محمدی؛ آقای ابوالقاسم حسن پور
30,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه درختان سیب
دکتر سید محمود سمر؛ دکتر پیمان کشاورز؛ دکتر علی اصغر شهابی؛ دکتر اکبر گندم کار؛ دکتر فرخ غنی شایسته؛ دکتر محمدرضا امداد
100,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه دردرختان مرکبات شمال وجنوب کشور
دکتر علی اسدی کنگرشاهی؛ دکتر مجید بصیرت؛ خانم نگین اخلاقی امیری؛ دکتر حسن حقیقت نیا؛ دکتر علیرضا شیخ اشکوری؛ دکتر سعید سلیم پور؛ دکتر آرش صباح؛ دکتر مهرداد شهابیان؛ دکتر جهانشاه صالح؛ دکتر امید قاسمی؛ دکتر فرهار رجالی
180,000
اصول و فنون مشارکت
آقای پیمان فلسفی؛ آقای شهرام مقدس فریمانی
100,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه درختان پسته
دکتر سیدجواد حسینی فرد ،بصیرت ،صداقتی واخیانی؛ دکتر مجید بصیرت؛ دکتر ناصر صداقتی؛ دکتر احمد اخیانی
200,000
دستگاه گوارش، ایمنی و سلامت در طیور
دکتر سید عبداله حسینی؛ دکتر مازیار محیطی اصل؛ آقای محمدرضا سلیمانی
250,000
معرفی شبپره‌ی برگخوار قهوه‌ای برنج Rivula sericealis (اولین گزارش خسارت در مزارع برنج شمال ایران)
دکتر مهرداد عمواقلی طبری؛ دکتر مهدی جلائیان؛ آقای مهندس عبداله رضایی پور؛ آقای مهندس رضا مشک آبادی
30,000
شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج
آقای نورعلی اکبرپور روشن؛ آقای علیرضا بابایی؛ آقای جواد خلدنوش
120,000
تولید کمپوست و ورمی کمپوست در مزارع
آقای رمضان بخشی پور
100,000
دستورالعمل ملی کدگذاری لاینهای اصلاحی برنج
دکتر مجید ستاری؛ دکتر محمدزمان نوری؛ دکتر علی مومنی؛ دکتر علیرضا نبی پور
30,000
فلور ایران، شماره 124: تیره نمدار (Tiliaceae)
حبیب زارع، محمود ضعیفی و مصطفی اسدی
93,000
فلور ایران، شماره 86: تیره گل جالیز (Orobanchaceae)
شهریار سعیدی مهرورز ربابه شاهی شاوون
125,000
راهنمای تغذیه گیاهی ومدیریت تنش های محیطی به منظور پیشگیری ومقابله با عارضه زوال مرکبات
دکتر یعقوب حسینی؛ دکتر جهانشاه صالح؛ دکتر مجید عسکری؛ دکتر مجید بصیرت
50,000
آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
150,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 صفحه بعد آخرین صفحه