تعداد عنوان ها: 1,512
اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)
آقای محمد ر ضا نقاش زاده؛ آقای نادر آزاد بخت
275,000
کنترل کیفی محصولات شیلاتی
آقای هادی ا رشاد لنگرودی؛ آقای علی نظمی
180,000
نیازمندیهای غذایی و تغذیه ماهیان پرورشی ( جلد دوم ماهیان آب شیرین )
آقای داوود حقیقی؛ آقای میرحامد سید حسنی؛ آقای محمد علی یزدانی ساداتی
24,000
آبیاری قطره ای- نواری در زراعت چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر جواد باغانی
مدیریت بقایای کلش گندم در تناوب با چغندرقند
آقای حمید نوشاد؛ دکتر سمر خیامیم
دستورالعمل علمی -فنی : مکان یابی سلول مبنا در پروژه‌های GIS
دکتر امین صالح پور جم؛ دکتر جمال مصفایی؛ دکتر محمود رضا طباطبایی
جداول ترکیبات مغذی خوراک های دام ایران
دکتر حسین غلامی؛ دکتر حسن فضائلی؛ دکتر سید احمد میرهادی؛ دکتر کامران رضا یزدی؛ دکتر مرتضی رضایی؛ دکتر مجتبی زاهدی فر؛ دکتر عباس گرامی؛ آقای ناصر تیمور نژاد؛ آقای محمد بابایی
250,000
فلور ایران، شماره‌ 127: تیره خشخاش (Papaveraceae)
مصطفی اسدی؛ زهرا توکلی
110,000
پراکنش گیاهان دارویی استان اصفهان
محمد فیاض؛ محمدتقی فیضی؛ راضیه صبوحی
470,000
بیماری سوختگی شمشاد خزری
خانم سمانه سماوات
150,000
حلزون گیاهچه‌خوار برنج Succinea putris (زیستشناسی و کنترل)
دکتر مهرداد عمواقلی طبری؛ دکتر الهام احمدی
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه