تعداد عنوان ها: 1,512
احتمال و آمار مقدماتی
دکتر خشنود علیزاده
روش های تجزیه کود
دکتر کریم شهبازی؛ خانم مهناز فیض اله زاده اردبیلی؛ دکتر محمد حسین داودی
500,000
راهنمای آبیاری گیاه کلزا
دکتر علی اکبر عزیزی زهان؛ خانم رقیه رضوی القیان
200,000
دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهریه موثر در تولید مراکز تکثیر ماهیان گرمابی
دکتر همایون حسین زاده؛ دکتر منصور شریفیان؛ دکتر حسینعلی عبدالحی
118,000
دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهریه موثر در تولید مزارع پرورش ماهیان گرمابی
دکتر همایون حسین زاده؛ دکتر منصور شریفیان؛ دکتر عباس متین فر
126,000
کارنامه فعالیتهای مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سال 1396
دکتر ابوالفضل سپهداری؛ خانم گل اندام آل علی
215,000
سیلیسیوم ونقش آن در تغذیه گیاه وتعدیل تنش ها
دکتر جهانشاه صالح؛ دکتر یعقوب حسینی
450,000
کاربرد جهش القایی در اصلاح برنج
دکتر علیرضا نبی پور؛ دکتر الهیار فلاح؛ خانم لیلا باقری
50,000
برتامه آبیاری آفتابگردان
خانم رقیه رضوی
50,000
پرورش ماهیان گرمابی
آقای همایون حسین زاده صحافی؛ خانم آرزو مشکوه روحانی
120,000
تغذیه روی در سیستم‌های کشت برنج
دکتر شهرام محمود سلطانی
50,000
فلور ایران، شماره‌ ۱۴۹: تیره خرفه (Portulacaceae)
محمد امینی راد؛ سپیده ساجدی
40,000
گزارش بررسی غلظت فلزات سنگین سزب وکادمیم وغلظت روی در گندم تولیدی کشور
دکتر کامبیز بازرگان؛ خانم کبراسادات هاشمی نسب؛ دکتر کریم شهبازی
100,000
گزارش بررسی اجمالی غلظت نیترات در دو محصول گوجه فرنگی وخیار
دکتر کامبیز بازرگان؛ خانم الهه ملک زاده؛ دکتر مهدی بهشتی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر مجید بصیرت
100,000
مدیریت سوسک پوستخوار مدیترانه ای (اروپایی) کاج (Orthotomicus erosus)
آقای غلامرضا صالحی جوزانی؛ آقای حسین فرازمند؛ خانم درنا سعادت؛ آقای غلامرضا گلمحمدی
مدیریت تغذیه گیاه در زعفران
دکتر حمید رضا ذبیحی
50,000
راهکارهای کاهش انباشت نیترات وفلزات سنگین در گوجه فرنگی
دکتر جهانشاه صالح؛ دکتر یعقوب حسینی
50,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه