موضوعات: اطلاع‌رسانی
تعداد عنوان ها: 16
اشتراک‌گذاری داده‌های پژوهشی
آقای علیرضا بهمن آبادی
ثبت‌نام و راهنمای استفاده از شبکه ResearchGate
طیبه شهمیرزادی؛ ناصر اشکنی پور
راهنمای استفاده از Science Direct
علیرضا رضوانی؛ جواد بشیری
کتابخانه ملی کشاورزی آمریکا
لن کری؛ کاظم حافظیان رضوی؛ سالی سین؛ علی رادمهر
مراحل نگارش مقاله
جواد بشیری
سنجش عملکرد در خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی
کریستین ابوت؛ علیرضا بهمن‌آبادی