موضوعات: منابع طبیعی
تعداد عنوان ها: 38
سیستم های آبیاری تحت فشار
آقای اسماعیل پورثانی؛ آقای محمد حسین پارسیان
200,000
برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در مدیریت آب
خانم مهدیه جانباز فوتمی
140,000
طراحی و مدیریت پارک ها ی جنگلی
آقای افشین دانه کار
140,000
ترسیب کربن در اکوسیستم های جنگلی
آقای کلاوس لارنز؛ آقای راتان لال؛ آقای مجید پاتو،؛ آقای رحیم میرزایی ملا احمد
250,000
نشریه طبیعت ایران جلد 1
گروه کارشناسان
50,000
معرفی گیاهان مرتعی و روش کشت انها
آقای عباس حنطه؛ آقای محمدعلی زارع
90,000
جنگلداری اجتماعی
آقای رحیم میرزایی ملااحمد؛ خانم حنانه محمدی کنگرانی؛ خانم آرزو سلطانی؛ آقای محمد عواطفی
38,000
اصول جنگل کاری
آقای افشین دانه کار؛ آقای بیت اله محمودی
95,000
اصول تهیه و ارزیابی طرح های جنگلداری
آقای داریوش خانلری
77,000
اکولوژی مناطق بیابانی
آقای عباس حنطه؛ آقای علی اکبر دماوندی
55,000
Climate Change Impacts on Iranian Ecosystems
مصطفی جعفری
150,000
زراعت گیاهان دارویی (1)
آقای علی محمد عمویی
46,000
سند راهبردی توسعه تحقیقات منابع طبیعی ایران
محمد حسن عصاره، سید جعفر سیداخلاقی
50,000
اصلاح و توسعه مراتع
آقای عباس حنطه
29,000
رشد و برداشت شاخساره های چای
آقای ا.ام . ویجراتنه؛ آقای مهران غلامی؛ آقای بهروز علینقی
80,000
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
آقای محمدعلی مشکوه
18,000
بهره برداری از منابع آب در بیابان
آقای رمضان طهماسبی؛ آقای رضا رجبی ثانی
27,000
ارتباط آب و چوب
آقای نورالدین نظرنژاد
18,000
روشهای احیاء آبخیز با پوشش گیاهی
آقای ناصر انصاری
15,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه