موضوعات: علوم کشاورزی
تعداد عنوان ها: 14
نگهدار ی مواد غذایی در سردخانه
آقای علی ایاسه؛ آقای مهدی نیکخواه
130,000
فناوری شیرخشک و غذای کودک
آقای حسن رشیدی
95,000
اصول مهندسی صنایع غذایی
آقای سید حمید رضا صیاء الحق
50,000
فرآورده های غیرتخمیری شیر
آقای وحید مفید؛ آقای محمدعلی احمدی آذر؛ آقای فرهاد فرهنود
72,000
تکنولوژی فراورده های لبنی تخمیری
آقای جواد حصاری؛ خانم مهناز منافی
46,000
رنگرزی الیاف با رنگ های طبیعی
آقای امین حیاتی
15,000
میکروبیولوژی گوشت و فرآورده های گوشتی
خانم فریده طباطبایی
25,000
اصول طراحی نقوش سنتی
آقای محمود مرجانی
13,000
راهنمای کشاورزی دقیق برای متخصصین کشاورزی
مارک مورگان؛ محمد لغوی؛ دن اس
26,000
اصلاح حبوبات سرمادوست برای تحمل به تنش‌ها
ک بی سینگ؛ باقری ؛ ام سی ساکسنا؛ نظامی؛ سلطانی
26,000
اصول تغذیة مرکبات
سلطنت خوئی
15,000