موضوعات: علوم زراعی و باغی
تعداد عنوان ها: 57
موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور-اهداف و دستاوردها
آقای اسماعیل زادحسن؛ دکتر خشنود علیزاده؛ دکتر صابر گلکاری؛ بخش‌های تحقیقاتی غلات، حبوبات، علوفه و دانه‌های روغنی دیم
زراعت گندم دیم در اقلیم سردسیر کشور
بخش غلات؛ بخش مدیریت منابع
استویا یک شیرین کننده طبیعی
سمر خیامیم؛ فرانک روزبه؛ حمید نوشاد
آبیاری قطره ای- نواری در زراعت چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر جواد باغانی
مدیریت بقایای کلش گندم در تناوب با چغندرقند
آقای حمید نوشاد؛ دکتر سمر خیامیم
تولید کمپوست و ورمی کمپوست در مزارع
آقای رمضان بخشی پور
100,000
شناسایی و مدیریت علف های هرز برنج
آقای نورعلی اکبرپور روشن؛ آقای علیرضا بابایی؛ آقای جواد خلدنوش
120,000
آفات و بیماریهای محصولات گلخانه ای
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
150,000
مبانی بیماری شناسی و بیماریهای برنج
آقای عبدالرضا فروتن؛ خانم ، سمانه سماوات؛ آقای وحید خسروی
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد آخرین صفحه