تماس با ما

آدرس: تهران - تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یمن باغ کشاورزی صندوق پستی 1113-19395 - کدپستی: 1985713133

 

تلفن:  22413926

دورنگار: 22400083 - 021

ایمیل: publication@areeo.ac.ir

کدپستی:  1985713133