تعداد عنوان ها: 1,512
تولید و بسته بندی انواع مربا
خانم مستانه طاهر قاسمی
170,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه خیار گلخانه ای
آقای مجید بصیرت؛ آقای سید علی غفاری نژاد؛ آقای محسن سیلسپور؛ آقای حمید ملا حسینی؛ آقای مخمد مهدی طهرانی
220,000
فلور ایران، شماره ۱۴۴: تیره کاسنی
ولی‌الله مظفریان؛ الهه لطفی؛ مصطفی اسدی؛ شاهرخ کاظمپور اوصال؛ عفت جعفری؛ سارا نریمیسا؛ فرخ قهرمانی‌نژاد
730,000
سیستم های آبیاری تحت فشار
آقای اسماعیل پورثانی؛ آقای محمد حسین پارسیان
200,000
دستورالعمل استفاده از گچ برای اصلاح خاکهای سدیمی
دکتر سعید سعادت؛ دکتر فرهاد دهقانی
50,000
کرم سبز برگخوار برنج و کنترل آن
دکتر فرزاد مجیدی
50,000
کنترل بیولوژیک بیماری‌های برنج
خانم مریم خشکدامن؛ دکتر شهرام نعیمی؛ خانم معصومه عاشورپور؛ دکتر علی اکبر عبادی
200,000
برنامه ریزی خطی و کاربرد آن در مدیریت آب
خانم مهدیه جانباز فوتمی
140,000
ماشین های زراعی برنج
آقای حمید آقاگل؛ آقای غلامرضا رعیت پناه
180,000
بیماری های تلیسه و گاو آّبستن
آقای سعید فیروزه
170,000
استویا یک شیرین کننده طبیعی
سمر خیامیم؛ فرانک روزبه؛ حمید نوشاد
استفاده از روش میلگارد در ارزیابی خواص حسی برنج
دکتر فاطمه حبیبی؛ دکتر کبری تجددی‌طلب
30,000
اکولوژی برنج
دکتر الهیار فلاح؛ خانم ناهید فتحی
30,000
تغییر اقلیم و تولید محصولات زراعی
سید علیرضا بهشتی؛ مجیدرضا کیانی فریز؛ علیرضا کوچکی؛ مهدی نصیری محلاتی
350,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه