تعداد عنوان ها: 1,512
ارزیابی مدل تجربی FSM در حوزه های آبخیز کوچک استان سمنان
علی هاشمی؛ سعید نبی‌پی لشکریان؛ منصور قدرتی؛ بهروز ارسطو؛ امیر جعفری؛ حسن غلامی
تحلیل کارایی مدل تجربی EPM از طریق بررسی مخازن بندهای کوچک در استان فارس
غلامرض قهاری؛ صمد شادفر؛ مجتبی پاک پرور؛ سید حمید مصباح؛ سعید خزایی؛ وحید محصلی؛ حجت ا... کشاورزی؛ منصور نیازی اردکانی؛ عبدالعلی ولی
بهینه سازی مصرف آب باغ‌ها بات استفاده از فیلتر سنگریزه‌ای در اقلیم نیمه خشک
جمشید یاراحمدی؛ محمدابراهیم صادق‌زاده؛ محمد روغنی
معرفی مناسب ترین شاخص فرسایندگی باران در استان سمنان
علی اصغر هاشمی؛ دکتر داود نیک کامی؛ امیر سررشته داری؛ دادور لطف اله زاده؛ منصور قدرتی؛ بیژن مزدارانی؛ سید محمود موسوی نژاد؛ نجاتعلی سالار؛ امیر جعفری
آئین نامه نگارش و انتشار آثار علمی و پژوهشی
امیر سر‌رشته‌داری؛ علیرضا شادمانی؛ محسن شریعت جعفری؛ دکتر محمود عرب خدری؛ دکتر محمد رضا غریب رضا؛ دکتر عبدالنبی عبده کلاه‌چی؛ علیرضا فیضی؛ دادور لطف‌اله‌زاده؛ دکتر علی اکبر نوروزی؛ دکتر داود نیک‌کامی
بررسی اثر خاکپوش پلیمری A12 بر فرسایش خاک با استفاده از باران ساز آزمایشگاهی
دکتر محمود عرب خدری؛ زهرا گرامی؛ رضا بیات؛ سید مهرداد جلیلیان
تحلیل کارایی مدل تجربی PSIAC و MPSIAC از طریق بررسی رسوب مخازن بندهای کوچک در استان فارس
غلامرضا قهاری؛ محمود عرب خدری؛ مجتبی پاک پرور؛ سید حمید مصباح؛ سعید خزایی؛ وحید محصلی؛ حجت‌الله کشاورزی؛ منصور نیازی اردکانی؛ عبداعلی ولی
راهنمای عملی تولیدگوجه فرنگی دراستان هرمزگان
آقای جهانشاه صالح؛ آقای حامد حسن زاده خانکهدانی؛ آقای مجید عسکری؛ خانم ایران محمدپور؛ آقای یعقوب حسینی
ارزن های زراعی جهان
دکتر مسعود ترابی؛ دکتر وحید رهجو
450,000
نیازهای رویش گیاهان باغی
آقای علی زین الدینی میمند؛ آقای نورایر تومانیان؛ آقای میرناصر نویدی؛ آقای اصغر فرج نیا؛ آقای سید علیرضا سید جلالی
مدیریت مصرف لوبیا ( مطالعه موردی : استان مرکزی)
آقای مصطفی گودرزی؛ آقای ابوالفضل هدایتی پور
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصلاح شده برنج مازندران
خانم ناهید فتحی؛ خانم عاصفه لطیفی؛ خانم فاطمه توسلی؛ دکتر مرتضی نصیری
50,000
راهنمای تغذیه درخت عناب
آقای بصیر عطاردی
محلول پاشی گیاهان زراعی
آقای محمد هادی میرزاپور؛ آقای محمدرضا نایینی
دستورالعمل استفاده مالچ آلی ومصنوعی در کشاورزی
آقای محمد سعید تدین؛ آقای سهراب صادقی
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه