تعداد عنوان ها: 1,512
کوتولگی برنج و مدیریت آن
دکتر بیژن یعقوبی
30,000
مرکبات(کاشت
بهروز گلعین؛ بابک عدولی
80,000
راهنمای پسته (کاشت، داشت، برداشت)
علی اسماعیل پور؛ سید یحیی امامی
210,000
حشرات فرآورده‌های انباری
دکتر آتوسا فرحپور؛ دکتر شهرام حسامی؛ دکتر مهدی جلائیان؛ دکتر لطیف صالحی
کنترل کیفی در خوراک دام
آقای حسن فضائلی؛ آقای پوریا احسانی
160,000
نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان گرمابی کشور
دکتر همایون حسین زاده صحافی؛ دکتر آرزو وهاب نژاد؛ آقای سید ابراهیم صفوی؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر مصطفی شریف روحانی
160,000
هیدروبیولوژی سد مخزنی لار
دکتر سید محمد صلواتیان
230,000
نقشه راه توسعه آبزی‌پروری میگو
دکتر عباس متین فر؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر مصطفی شریف روحانی؛ دکتر خسرو آئین جمشید؛ دکتر آرزو وهاب نژاد؛ آقای جلیل معاضدی؛ آقای محمد متین فر؛ آقای سید ابراهیم صفوی
110,000
قرنطینه دامپزشکی
آقای سهیل علی نژاد؛ آقای امید رضا امرآبادی؛ آقای رضا شهریاری
140,000
کاربرد نرم افزار MSTAT-C در تجزیه طرح های آماری کشاورزی
دکتر عبدالحسین ابوطالبی؛ آقای حامد حسن زاده
مبانی بیماری شناسی و بیماریهای برنج
آقای عبدالرضا فروتن؛ خانم ، سمانه سماوات؛ آقای وحید خسروی
180,000
راهنمای کاشت، داشت برداشت چغندرقند پاییزه
دکتر داریوش طالقانی؛ دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر سعید صادق زاده حمایتی
شیمی آلی
آقای محسن بیگدلی
20,000
لاروماهیان آب های ساحلی خوزستان (شمال غربی خلیج فارس)
سیمین دهقان مدیسه؛ عماد کوچک نژاد
200,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی وحاصلخیزی خاک و تغذ یه نخل خرما
آقای یعقوب حسینی؛ آقای عبدالمجید محبی؛ آقای مرتضی پوزش شیرازی؛ آقای مجید بصیرت؛ آقای فرهاد رجالی
120,000
بوم شناسی اعماق دریا
نرگس جواد زاده؛ تورج ولی نسب
510,000
راهنمای عملیات آبزی پروری در قفس های پلی اتیلن شناور
فرانچسکو کاردیا؛ آلساندرو لوواتلی؛ سیدمهدی میرحیدری
430,000
جلبک آب شیرین (شناسایی و کاربرد به عنوان شاخص های زیستی)
آقای ادوارد جی بلینگن؛ آقای دیوید سی سیگیتی؛ دکتر معصومه شمس کهریزسنگی؛ دکتر تورج ولی نسب؛ خانم ناهید قائد امینی
605,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 صفحه بعد آخرین صفحه