موضوعات: شیلات و آبزیان
تعداد عنوان ها: 121
فرآوری خیارهای دریایی به صورت bech-de-mer (کتابچه راهنما برای ماهیگیران جزایر اقیانوس آرام)
دکتر یزدان مرادی؛ دکتر ملیکا ناظمی؛ خانم فرحناز لکزائی
850,000
مواد مغذی، افزودنی‌ها و سلامت ماهی
دکتر سید مرتضی حسینی
750,000
دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهریه موثر در تولید مزارع پرورش ماهیان گرمابی
دکتر همایون حسین زاده؛ دکتر منصور شریفیان؛ دکتر عباس متین فر
126,000
دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهریه موثر در تولید مراکز تکثیر ماهیان گرمابی
دکتر همایون حسین زاده؛ دکتر منصور شریفیان؛ دکتر حسینعلی عبدالحی
118,000
پرورش ماهیان گرمابی
آقای همایون حسین زاده صحافی؛ خانم آرزو مشکوه روحانی
120,000
کنترل کیفی محصولات شیلاتی
آقای هادی ا رشاد لنگرودی؛ آقای علی نظمی
180,000
نیازمندیهای غذایی و تغذیه ماهیان پرورشی ( جلد دوم ماهیان آب شیرین )
آقای داوود حقیقی؛ آقای میرحامد سید حسنی؛ آقای محمد علی یزدانی ساداتی
24,000
نقشه راه توسعه آبزی‌پروری میگو
دکتر عباس متین فر؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر مصطفی شریف روحانی؛ دکتر خسرو آئین جمشید؛ دکتر آرزو وهاب نژاد؛ آقای جلیل معاضدی؛ آقای محمد متین فر؛ آقای سید ابراهیم صفوی
110,000
نقشه راه توسعه آبزی پروری ماهیان گرمابی کشور
دکتر همایون حسین زاده صحافی؛ دکتر آرزو وهاب نژاد؛ آقای سید ابراهیم صفوی؛ دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر مصطفی شریف روحانی
160,000
راهنمای عملیات آبزی پروری در قفس های پلی اتیلن شناور
فرانچسکو کاردیا؛ آلساندرو لوواتلی؛ سیدمهدی میرحیدری
430,000
جلبک آب شیرین (شناسایی و کاربرد به عنوان شاخص های زیستی)
آقای ادوارد جی بلینگن؛ آقای دیوید سی سیگیتی؛ دکتر معصومه شمس کهریزسنگی؛ دکتر تورج ولی نسب؛ خانم ناهید قائد امینی
605,000
بوم شناسی اعماق دریا
نرگس جواد زاده؛ تورج ولی نسب
510,000
اکولوژی دریایی
آقای سید محمد تکریمی
20,000
داروها و موادشیمیایی در آبزی پروری
آقای عیسی شریف پور؛ آقای سید سهیل قائم مقامی
90,000
راهنمای علمی و عملی ماهیگیران
جی. پرادو؛ آقای باقر امینیان فتیده؛ دکتر علی اصغر خانی پور
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه