ناشر: موسسه تحقیقات برنج کشور
تعداد عنوان ها: 49
بومی‌سازی توسعه سریع نسل (RGA) در گیاه برنج
آقای محسن قدسی؛ دکتر مجید ستاری؛ دکتر فریدون پاداشت دهکایی؛ دکتر علی اکبر عبادی؛ دکتر مریم حسینی
30,000
خاک و میکروب
دکتر عباس شهدی کومله؛ دکتر حسین بشارتی؛ خانم راضیه خلیلی راد؛ خانم مریم خلیلی راد
100,000
خصوصیات برخی از ارقام محلی برنج در شرایط استان گیلان
دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ آقای محمدصالح محمدصالحی
30,000
بیماری سیاهک دروغی برنج
دکتر فریدون پاداشت دهکایی؛ خانم سمیه داریوش
30,000
معرفی‌نامه موسسه تحقیقات برنج کشور
دکتر فرامرز علی نیا؛ خانم آتوسا فرح پور؛ دکتر مهدی جلائیان
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصلاح شده برنج مازندران
خانم ناهید فتحی؛ خانم عاصفه لطیفی؛ خانم فاطمه توسلی؛ دکتر مرتضی نصیری
50,000
پروانه‌ی تک‌نقطه‌ای برنج و روش‌های کنترل آن
دکتر فرزاد مجیدی‌شیل‌سر
30,000
اصول به‌نژادی گیاهی
دکتر مریم حسینی چالشتری؛ دکتر مجتبی کردرستمی
تجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه)
خانم لیلا بذرکار؛ دکتر براتعلی فاخری؛ دکتر مریم حسینی چالشتری؛ دکتر نفیسه مهدی‌نژاد
140,000
کلکسیون قارچ‌های برنج ایران
دکتر فریدون پاداشت دهکایی؛ خانم سمیه داریوش
30,000
گیلانه، رقم جدید برنج
دکتر مهرزاد اله قلی پور
30,000
اصلاح روش اندازه‌گیری میزان آمیلوز در دانه‌ی برنج بر اساس روش ایزو 6647
دکتر فاطمه حبیبی؛ خانم طاهره محسنی؛ خانم لادن نوری؛ خانم مریم فروغی؛ آقای فردوس عادلی مسبب؛ خانم میترا یکتا
30,000
تنش خشکی و تاثیر آن بر رشد و عملکرد برنج
دکتر علی‌اکبر عبادی؛ خانم فاطمه فرح‌دهر
50,000
تغذیه روی در سیستم‌های کشت برنج
دکتر شهرام محمودسلطانی
50,000
دستورالعمل زراعی رقم جدید برنج، گیلانه
دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ دکتر فرزاد مجیدی؛ دکتر مسعود کاوسی؛ دکتر بیژن یعقوبی
30,000
کیفیت برنج جنبه های کیفی، مولکولی و ژنومی
دکتر مریم حسینی چالشتری؛ دکتر کریم سرخه
125,000
راهنمای برنج (کاشت، داشت، برداشت)
دکتر فریدون پاداشت و همکاران
250,000
حشرات فرآورده‌های انباری
دکتر آتوسا فرحپور؛ دکتر شهرام حسامی؛ دکتر مهدی جلائیان؛ دکتر لطیف صالحی
مراحل فنولوژی برنج
آقای مجید نحوی؛ دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور
30,000
اکولوژی برنج
دکتر الهیار فلاح؛ خانم ناهید فتحی
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه