ناشر: موسسه تحقیقات علوم باغبانی
تعداد عنوان ها: 26
راهنمای تولید پسته
ناصر صداقتی
100,000
راهنمای مرکبات (کاشت، داشت و برداشت)
هرمز عبادی؛ بابک عدولی؛ اسماعیل غلامیان؛ جواد فتاحی مقدم؛ مرتضی گل محمدی؛ بیژن مرادی؛ یعقوب محمد علیان
فیزیولوژی و بیولوژی مولکولی تنش در گیاهان
رضا فتوحی قزوینی؛ مختار حیدری؛ ابوذر هاشم پور
75,000
سند راهبردی تحقیقات پسته ایران
محمدرضا مهرنژاد؛ امان اله جوانشاه
سند راهبردی توسعه تحقیقات مرکبات
سیروس آقاجانزاده؛ هرمز عبادی
40,000
کاربرد نرم‌افزار MSTAT-C در تجزیه طرح‌های آزمایشی
عبدالحسین ابوطالبی؛ حامد حسن زاده
80,000
پرورش مرکبات در ایران
رضا فتوحی قزوینی؛ جواد فتاحی مقدم
70,000
بیماریهای درختان خشکباری در مناطق معتدله
امیر حسین محمدی؛ معصومه حقدل
پسته کاری کاربردی
عبدالحمید شرافتی
50,000
راهنمای تغذیه کیوی‌فروت
علیرضا فلاح نصرت آباد؛ مجتبی محمودی؛ مهرداد شهابیان؛ علی اسدی؛ علیرضا شیخ اشکوری
200,000
زیتون (رده‌بندی، پیدایش، پراکنش و تاریخچه)
محمود عظیمی؛ محمدولی تقدسی؛ بهرام ملکی
15,000
پسته از تولید تا مصرف
علی اسماعیل پور؛ سید یحیی امامی؛ مهدی بصیرت؛ علی تاج آبادی پور؛ امان اله جوانشاه؛ حسین حکم آبادی؛ سید جواد حسینی فرد؛ معصومه حقدل؛ احمد شاکر اردکانی؛ رضا صداقت؛ ناصر صداقتی؛ امیر حسین محمدی؛ محمدرضا مهرنژاد؛ حمید هاشمی راد
150,000
پرورش مرکبات در فضای سبز و آپارتمان
یحیی تاجور؛ علیرضا حمیدی؛ نقی زارع
45,000
کاربرد نرم افزار MSTAT-C در تجزیه طرح های آماری کشاورزی
دکتر عبدالحسین ابوطالبی؛ آقای حامد حسن زاده
مقدمه ای بر بازرهای سلف
محمد عبدالهی عزت آبادی؛ غلامرضا خادمی پور
راهنمای پسته (کاشت، داشت، برداشت)
علی اسماعیل پور؛ سید یحیی امامی
210,000
مرکبات(کاشت
بهروز گلعین؛ بابک عدولی
80,000
تغذیه پیشرفته و کاربردی مرکبات (جلد دوم)
علی اسدی کنگرشاهی؛ نگین اخلاقی امیری
350,000
مرکبات (داشت)
بابک عدولی؛ بهروز گلعین
80,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه