ناشر: موسسه آموزش و ترویج کشاورزی
تعداد عنوان ها: 160
شناخت و کنترل آفات مرکبات
آقای حبیب عباسی پور شوشتری؛ آقای مسلم بسیج
200,000
آزمایشات کاربردی بیوشیمی در دامپزشکی
خانم ملیحه پورکبیر؛ آقای فرزاد اسدی
16,000
ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
70,000
بیوشیمی گیاهی (جلداول )
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
160,000
جمع‌آوری آب باران
آقای رمضان طهماسبی
18,000
بیوشیمی گیاهی (جلد دوم)
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
150,000
شناخت ،کاربرد وتعمیر ماشین های داشت
آقای زین العابدین شم آبادی
100,000
بیماری سوختگی شمشاد خزری
خانم سمانه سماوات
150,000
تغذیه اسب
آقای حسین منافی رائی؛ آقای سید داود شریفی
3,500
نگهدار ی مواد غذایی در سردخانه
آقای علی ایاسه؛ آقای مهدی نیکخواه
130,000
شناخت گیاهاه داروئی و معطر 1
آقای سید عباس میرجلیلی
120,000
اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)
آقای محمد ر ضا نقاش زاده؛ آقای نادر آزاد بخت
275,000
جنگلداری اجتماعی
آقای رحیم میرزایی ملااحمد؛ خانم حنانه محمدی کنگرانی؛ خانم آرزو سلطانی؛ آقای محمد عواطفی
38,000
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
آقای محمدعلی مشکوه
18,000
فیزیولوژی پس از برداشت میوه هاوسبزیها
آقای مصطفی ایران منش؛ آقای مرتضی ملک یارند
6,800
روش های صید آبزیان
آقای علی اصغر خانی پور
95,000
معرفی گیاهان مرتعی و روش کشت انها
آقای عباس حنطه؛ آقای محمدعلی زارع
90,000
بیماریهای قارچی دامپرشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
ایمنی شناسی
خانم طاهره موسوی
21,000
اصول پرورش مرغ تخمگذار
آقای حسن رکنی؛ آقای رضا ناصر الاسلامی؛ آقای ساسان شمس سبحانی
42,000
ماشین های زراعی برنج
آقای حمید آقاگل؛ آقای غلامرضا رعیت پناه
180,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 صفحه بعد آخرین صفحه