ناشر: پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی
تعداد عنوان ها: 5
مدیریت سوسک پوستخوار مدیترانه ای (اروپایی) کاج (Orthotomicus erosus)
آقای غلامرضا صالحی جوزانی؛ آقای حسین فرازمند؛ خانم درنا سعادت؛ آقای غلامرضا گلمحمدی
راهنمای به‌نژادی گل رز با روش نجات جنین
دکتر مریم جعفرخانی کرمانی؛ خانم زهراالسادات حسینی؛ خانم مریم عبدالمحمدی
سالم سازی گیاهچه‌ ارقام مختلف سیب زمینی به منظور تولید هسته اولیه بذر(مینی تیوبر )
دکتر مرتضی ابراهیمی؛ دکتر رضا ضرغامی؛ دکتر علی اکبر حبشی؛ آقای آرش مختاری