ناشر: موسسه تحقیقات واکسن وسرم سازی رازی
تعداد عنوان ها: 20
راهنمای واکسن و واکسیناسیون در طیور
دکتر محمد عبدالشاه؛ دکتر افشین حاجی‌زاده
تیلریوز گاوی در ایران
دکتر رضا هاشمی
موسسه رازی در گذر زمان
دکتر افشین حاجی‌زاده
هرپس ویروس های گاوی
دکتر عباس حضرتی
لیوفیلزاسیون
آقای محمد کمالی
بیولوژی، پرورش، بیماریها و اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی
دکتر روزبه فلاحی؛ مهندس محمدعلی منصوری
350,000
میازیس در انسان و حیوانات
دکتر شاهرخ نویدپور
80,000
نگرشی بر ژن
دکتر علی اکبر محمدی؛ آقای رضا پیله چیان؛ آقای وحید چایچی
راهنمای واکسن و واکسیناسیون در دام
دکتر افشین حاجی‌زاده
70,000
واکسن و واکسیناسیون در پزشکی
دکتر سینا سلیمانی
150,000