ناشر: موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
تعداد عنوان ها: 115
KUTUM, Jewel of the Caspian Sea
دکتر علی اصغر خانی پور؛ آقای علیرضا ولی پور
آمیزش خویشاوندی (همخونی) و مدیریت مولدین
آقای داگلاس تاو؛ آقای حسین علی عبدالحی عبدالحی؛ دکتر رضا عسگری؛ خانم عاطفه عبدالحی
اطلس جلبکهای دریایی سواحل خلیج‌فارس و دریای‌عمان
آقای بایرام محمد قرنجیک؛ آقای کیومرث روحانی قادیکلائی
170,000
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
آقای هدایت اسدی؛ آقای رضا دهقانی پشترودی
استانداردهای ایمنی غذا
دکتر حامد اهری؛ دکتر نرگس مورکی؛ دکتر امیرعلی انوار؛ دکتر عباسعلی مطلبی
80,000
سند راهبردی ماهیان سردآبی
دکتر مرتضی علیزاده
مدیریت ذخایر آبزیان
دکتر نصیر نیامیمندی
70,000
ایمنی شناسی ماهی و سخت پوستان
آقای پ سواین؛ آقای ابوالفضل مهدوی؛ دکتر رضا پورغلام؛ آقای اس آیاپان؛ آقای پ.ک ساهو
معرفی و انتقال میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei) و میگوی آبی ( Penaeus stylirostris) به آسیا و اقیانوسیه
سازمان خواروبار و کشاورزی جهان (فائو) ؛ دکتر محمد خلیل پذیر؛ آقای غلامعباس زرشناس
20,000
اکولوژی دریای خزر
آ.گ. قاسم اف؛ آقای ابوالقاسم شریعتی
آبزی پروری و محیط زیست
تی .وی.آر. پیلی؛ دکتر مرتضی علیزاده
30,000
راهنمای عملی تکثیر خیار دریایی شنی Holothuria (Metriatyla) scabra
خانم ناتاشا اگودو؛ آقای مهدی شکوری
40,000
تجزیه و تحلیل لیمنولوژیک
آقای روبرت جی وتزل؛ آقای جلال ولی الهی؛ خانم جینی ای لیکنز
دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهریه موثر در تولید مراکز تکثیر ماهیان گرمابی
دکتر همایون حسین زاده؛ دکتر منصور شریفیان؛ دکتر حسینعلی عبدالحی
118,000
انرژی زیستی در ماهیان
دکتر مالکولم جابلینگ؛ دکتر شهلا جمیلی
40,000
سند راهبردی توسعه تحقیقات شیلات و آبزیان کشور
دکتر عباسعلی مطلبی؛ دکتر مصطفی شریف روحانی
35,000
پیامدهای اخلاقی در شیلات
سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد(FAO) ؛ آقای حمیدرضا علیزاده‌ثابت
15,000
جلبک آب شیرین (شناسایی و کاربرد به عنوان شاخص های زیستی)
آقای ادوارد جی بلینگن؛ آقای دیوید سی سیگیتی؛ دکتر معصومه شمس کهریزسنگی؛ دکتر تورج ولی نسب؛ خانم ناهید قائد امینی
605,000
مبانی فیزیولوژی و آندوکرینولوژی ماهی
دکتر همایون حسین زاده صحافی
180,000
بیماریهای ویروسی میگو
دکتر محمد افشارنسب
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 صفحه بعد آخرین صفحه