تعداد عنوان ها: 1,366
سیلیسیوم ونقش آن در تغذیه گیاه وتعدیل تنش ها
دکتر جهانشاه صالح؛ دکتر یعقوب حسینی
450,000
ماشین های زراعی برنج
آقای حمید آقاگل؛ آقای غلامرضا رعیت پناه
180,000
گزارش بررسی غلظت فلزات سنگین سزب وکادمیم وغلظت روی در گندم تولیدی کشور
دکتر کامبیز بازرگان؛ خانم کبراسادات هاشمی نسب؛ دکتر کریم شهبازی
100,000
تجزیه و تحلیل لیمنولوژیک
آقای روبرت جی وتزل؛ آقای جلال ولی الهی؛ خانم جینی ای لیکنز
فلور رنگی ایران جلد 8
دکتر احمد قهرمان
300,000
دستور العمل فنی شیوه محاسبه تاثیر عوامل مدیریتی و قهریه موثر در تولید مراکز تکثیر ماهیان گرمابی
دکتر همایون حسین زاده؛ دکتر منصور شریفیان؛ دکتر حسینعلی عبدالحی
118,000
گزارش بررسی اجمالی غلظت نیترات در دو محصول گوجه فرنگی وخیار
دکتر کامبیز بازرگان؛ خانم الهه ملک زاده؛ دکتر مهدی بهشتی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر مجید بصیرت
100,000
تکنولوژی فراورده های لبنی تخمیری
آقای جواد حصاری؛ خانم مهناز منافی
46,000
انرژی زیستی در ماهیان
دکتر مالکولم جابلینگ؛ دکتر شهلا جمیلی
40,000
تدوین استانداردهای تعیین پتانسیل و ارزیابی خسارت به تفکیک عوامل مدیریتی و قهری در مراحل مختلف رشد در مزارع چغندرقند
داریوش فتح اله طالقانی؛ ایرج علیمرادی؛ سیدیعقوب صادقیان مطهر؛ رحیم محمدیان؛ سیدباقر محمودی؛ محمد عبداللهیان نوقابی؛ سعید صادق زاده حمایتی؛ اباذر رجبی؛ سمر خیامیم؛ قاسم توحیدلو؛ مصطفی حسین پور؛ ولی اله رضایی؛ محسن آقایی زاده؛ حمید نوشاد؛ ولی اله یوسف آبادی؛ بابک بابائی؛ حمید شریفی؛ فرشید مطلوبی؛ محمدرضا اوراضی زاده؛ سعید واحدی
پتاسیم در کشاورزی
آقای محمد جعفر ملکوتی؛ آقای علی اصغر شهابی؛ آقای کامبیز بازرگان؛ آقای محمد حسین داودی؛ آقای ابوالفتح مرادی
فلور ایران، شماره 124: تیره نمدار (Tiliaceae)
حبیب زارع، محمود ضعیفی و مصطفی اسدی
93,000
ارزیابی کارآیی روش آمونیوم استات در تخمین پتاسیم قابل استفاده گیاه
خانم نگار نیرومند حسینی؛ آقای اسماعیل گلی
30,000
کشت تا برداشت گیاه خردل
ایرج جاویدتاش
5,000
مدیریت تغذیه گیاه در زعفران
دکتر حمید رضا ذبیحی
50,000
کشت تا برداشت گیاه اسفرزه
ایرج جاویدتاش
4,000
مبانی کارآفرینی
آقای مهدی مرتضوی؛ مجتبی رجب بیگی
72,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 صفحه بعد آخرین صفحه