تعداد عنوان ها: 1,366
روش های صید آبزیان
آقای علی اصغر خانی پور
95,000
نقش تغذیه متعادل در کاهش اثرات سوء خشکسالی در گیاهان
خانم سولماز حامدی؛ خانم عطیه مهرگان؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
20,000
مقایسة رشد راش
علیرضا میربادین
5,000
آبزی پروری و محیط زیست
تی .وی.آر. پیلی؛ دکتر مرتضی علیزاده
30,000
معرفی گیاهان مرتعی و روش کشت انها
آقای عباس حنطه؛ آقای محمدعلی زارع
90,000
راهنمای عملی تکثیر خیار دریایی شنی Holothuria (Metriatyla) scabra
خانم ناتاشا اگودو؛ آقای مهدی شکوری
40,000
اصول به‌نژادی گیاهی
دکتر مریم حسینی چالشتری؛ دکتر مجتبی کردرستمی
بیماریهای قارچی دامپرشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000
روش های تجزیه کود
دکتر کریم شهبازی؛ خانم مهناز فیض اله زاده اردبیلی؛ دکتر محمد حسین داودی
500,000
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
اصول تغذیة مرکبات
سلطنت خوئی
15,000
ایمنی شناسی
خانم طاهره موسوی
21,000
راهنمای آبیاری گیاه کلزا
دکتر علی اکبر عزیزی زهان؛ خانم رقیه رضوی القیان
200,000
ضرورت افزایش کارآیی کودهای نیتروژنه در کشور .قسمت دوم :انتخاب مناسب ترین کود نیتروژنه
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر مهدی نفیسی؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر محمد لطف الهی
20,000
تجزیه QTL در برنج (مبانی ژنتیکی و مولکولی کیفیت دانه)
خانم لیلا بذرکار؛ دکتر براتعلی فاخری؛ دکتر مریم حسینی چالشتری؛ دکتر نفیسه مهدی‌نژاد
140,000
گیاهان مانگرو
شهلا صفیاری
15,000
اصول پرورش مرغ تخمگذار
آقای حسن رکنی؛ آقای رضا ناصر الاسلامی؛ آقای ساسان شمس سبحانی
42,000
پرورش مرکبات در فضای سبز و آپارتمان
یحیی تاجور؛ علیرضا حمیدی؛ نقی زارع
45,000
باکتریهای تولید کننده سیدروفور وامکان تامین آهن وروی مورد نیاز گیاهان
آقای میر حسن رسولی صدقیانی؛ دکتر کاظم خاوازی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 صفحه بعد آخرین صفحه