تعداد عنوان ها: 1,366
تاغ
منوچهر امانی
20,000
لاله‌های ایران
فریده متین
10,000
ضرورت کوددهی پتاسیم در سیب زمینی
آقای کامران آذری؛ آقای احمد بای بوردی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
ایمنی شناسی ماهی و سخت پوستان
آقای پ سواین؛ آقای ابوالفضل مهدوی؛ دکتر رضا پورغلام؛ آقای اس آیاپان؛ آقای پ.ک ساهو
خاکورزی حفاظتی در کشاورزی ارگانیک
آقای فرهاد خورسندی؛ آقای سیدجواد حسینی عزآبادی؛ آقای سعید سعادت
35,000
معرفی و انتقال میگوی سفید غربی (Penaeus vannamei) و میگوی آبی ( Penaeus stylirostris) به آسیا و اقیانوسیه
سازمان خواروبار و کشاورزی جهان (فائو) ؛ دکتر محمد خلیل پذیر؛ آقای غلامعباس زرشناس
20,000
مدیریت کاربرد فاضلاب دراراضی کشاورزی
آقای حمید ملاحسینی؛ آقای اسماعیل بغوری
20,000
جداول ترکیبات مغذی خوراک های دام ایران
دکتر حسین غلامی؛ دکتر حسن فضائلی؛ دکتر سید احمد میرهادی؛ دکتر کامران رضا یزدی؛ دکتر مرتضی رضایی؛ دکتر مجتبی زاهدی فر؛ دکتر عباس گرامی؛ آقای ناصر تیمور نژاد؛ آقای محمد بابایی
250,000
ضرورت کوددهی پتاسیم در پیاز
آقای احمد بای بوردی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر سعید سماوات
30,000
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
آقای محمدعلی مشکوه
18,000
اکولوژی دریای خزر
آ.گ. قاسم اف؛ آقای ابوالقاسم شریعتی
کنترل کیفی آزمایشگاههای تجزیه خاک،آب وگیاه
خانم فاطمه علایی یزدی؛ آقای فرهاد خورسندی؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
نقش پتاسیم در بهبود کمی وکیفی سبزی وصیفی
آقای احمد بای بوردی؛ دکتر سعید سماوات؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
50,000
فیزیولوژی پس از برداشت میوه هاوسبزیها
آقای مصطفی ایران منش؛ آقای مرتضی ملک یارند
6,800
یافته‌های دانش علف هرز
منصور منتظری
25,000
حد مجاز کادمیم در کودهای شیمیایی ، محصولات زراعی وباغی
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر سعید سماوات؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر احمد بای بوردی
30,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه