تعداد عنوان ها: 1,366
تغذیه اسب
آقای حسین منافی رائی؛ آقای سید داود شریفی
3,500
توصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی وباغی استان زنجان
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر محمد رضا بلالی؛ آقای احمد گلچین؛ دکتر عزیز مجیدی؛ آقای محمدسعید درودی؛ دکتر عبدالحسین ضیائیان؛ دکتر محمد آقا لطف الهی؛ آقای مهرداد شهابیان؛ دکتر مجید بصیرت؛ آقای ساسان منوچهری؛ دکتر محمدحسین داودی؛ خانم زهرا خادمی؛ دکتر کریم شهبازی
50,000
ضرورت ک.ددهی پتاسیم در گندم
خانم زهرا خوگر؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ خانم زهرا خادمی
30,000
نگهدار ی مواد غذایی در سردخانه
آقای علی ایاسه؛ آقای مهدی نیکخواه
130,000
شناخت گیاهاه داروئی و معطر 1
آقای سید عباس میرجلیلی
120,000
مدیریت کاشت وتغذیه باغ های جدید لیموترش در مناطق آلوده به بیماری جاروک
آقای بابک عدولی؛ دکتر مجید بصیرت؛ آقای مرتضی گل محمدی؛ آقای ابوالقاسم حسن پور
30,000
دستورالعمل پخت برخی ارقام محلی و اصلاح شده برنج مازندران
خانم ناهید فتحی؛ خانم عاصفه لطیفی؛ خانم فاطمه توسلی؛ دکتر مرتضی نصیری
50,000
اطلس علف های مهم ایران
دکتر پرویز شیمی؛ آقای فریدون ترمه
نقش پتاسیم در افزایش تحمل گندم به شوری
پیمان کشاورز؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
نقش کاه وکلش گندم در حاصلخیزی واصلاح خاک
آقای وفا توشیح؛ آقای محمدحسین سدری
30,000
اصول تولید و گواهی بذر ( گندم و جو)
آقای محمد ر ضا نقاش زاده؛ آقای نادر آزاد بخت
275,000
ضرورت کوددهی پتاسیم دربرنج
آقای محمودرضا رمضان پور؛ آقای مجتبی مخمودی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
تولید بذر ذرت
رجب چوگان
20,000
جنگلداری اجتماعی
آقای رحیم میرزایی ملااحمد؛ خانم حنانه محمدی کنگرانی؛ خانم آرزو سلطانی؛ آقای محمد عواطفی
38,000
تحقیقات مرتع و بیابان ایران (7)
گروه کارشناسان
60,000
پروانه‌ی تک‌نقطه‌ای برنج و روش‌های کنترل آن
دکتر فرزاد مجیدی‌شیل‌سر
30,000
نقش پتاسیم درافزایش عملکرد وبهبودد کیفیت نیشکر
آقای علیرضا جعفری نژاد؛ آقای داریوش نیکفر؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
حصارکشی مراتع
مصداقی*
5,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه