تعداد عنوان ها: 1,366
مقاومت به شوری
مصطفی جعفری
10,000
توصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی وباغی استان آذربایجان شرقی
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای احمد بای بوردی؛ دکتر محمد رضا بلالی؛ آقای محمدسعید درودی؛ دکتر محمد آقا لطف الهی؛ دکتر عزیز مجیدی؛ خانم زهرا خادمی؛ دکتر مجید بصیرت؛ آقای ساسان منوچهری؛ آقای مهرداد افخمی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر حامد رضایی؛ آقای شهرام کیانی
50,000
جمع‌آوری آب باران
آقای رمضان طهماسبی
18,000
مراحل نگارش مقاله
جواد بشیری
بیوشیمی گیاهی (جلد دوم)
خانم الهه پور عزیزی؛ آقای سید عباس جلیلی
150,000
استانداردهای ایمنی غذا
دکتر حامد اهری؛ دکتر نرگس مورکی؛ دکتر امیرعلی انوار؛ دکتر عباسعلی مطلبی
80,000
شناخت ،کاربرد وتعمیر ماشین های داشت
آقای زین العابدین شم آبادی
100,000
توصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی وباغی استان گیلان
آقای محمدسعید درودی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای مسعود کاوسی؛ دکتر محمد رضا بلالی؛ آقای مهرداد شهابیان؛ خانم زهرا خادمی؛ دکتر عزیز مجیدی؛ آقای محسن کافی
50,000
پرورش کبوتر برای تولید گوشت
محمد صادق لطفی پور
بیماری سوختگی شمشاد خزری
خانم سمانه سماوات
150,000
برنامه راهبردی تعیین نیاز آبی وبرنامه ریزی آبیاری محصولات کشاورزی
دکتر مهدی شهابی فر؛ دکتر علی اکبر عزیزی زهان
200,000
راهنمای تغذیه گیاهی در گوجه فرنگی به منظور کاهش نیترات باقیمانده
آقای مجید بصیرت؛ آقای مختار زلفی باوریانی
100,000
تحقیقات جنگل و صنوبر (1)
بخش تحقیقات جنگل
30,000
توصیه بهینه کودی برای محصولات زراعی وباغی استان آذربایجان غربی
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر عزیز مجیدی؛ دکتر محمدرضا بلالی؛ آقای محمدسعید درودی؛ دکتر محمدحسین داودی؛ دکتر کریم شهبازی
50,000
Red Data Book of Iran
عادل جلیلی، زیبا جمزاد
350,000
معرفی سولفات پتاسیم ( کود کیفیت )
دکتر مجید بصیرت؛ دکتر رامین خدایی؛ دکتر کامبیز بازرگان؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
سند راهبردی ماهیان سردآبی
دکتر مرتضی علیزاده
برنامه راهبردی مدیریت بهره برداری پایدار منابع خاک : پایش کیفیت اراضی کشاورزی ومدیریت خاک های مسئله دار
دکتر سعید سعادت؛ دکتر حامد رضایی؛ آقای رسول میرخانی؛ آقای یوسف باقری؛ دکتر پرویز مهاجر میلانی؛ خانم نگار نیرومند
100,000
مدیریت ذخایر آبزیان
دکتر نصیر نیامیمندی
70,000
دستورالعمل های مدیریت تغذیه گیاه گندم وکلزا درشرایط تنش سرما
دکتر محمدمهدی طهرانی؛ دکتر مجید بصیرت؛ آقای فریدون نورقلی پور؛ آقای محمد علی خودشناس؛ آقای جواد قد بیکلو
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه