تعداد عنوان ها: 1,366
مدیریت بوم شناختی علف های هرز
دکتر حسین نجفی؛ دکتر محمدعلی باغستانی؛ دکتر اسکندر زند؛ دکتر محمدحسن راشد محصل؛ دکتر مجتبی حسن زاده دلویی
چگونگی رشد گراسها
عباسعلی سندگل*
20,000
شناخت و کنترل آفات مرکبات
آقای حبیب عباسی پور شوشتری؛ آقای مسلم بسیج
200,000
مجموعه علفهای هرز ایران
دکتر پرویز شیمی؛ آقای فریدون ترمه
اثر ماده آلی درکاهش فرسایش پذیری خاک
خانم سهیلا ابراهیمی؛ آقای حسینعلی بهرامی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
برنامه تحقیقات مدیریت پایدار خاک و آب
آقای کامبیز بازرگان؛ آقای محمدرضا بلالی؛ آقای سعید سعادت؛ آقای ناصر دواتگر؛ آقای حامد رضایی؛ آقای کامران افتخاری؛ آقای سعید غالبی؛ آقای محمد مهدی طهرانی؛ آقای فرهاد مشیری؛ آقای هادی اسدی رحمانی؛ آقای علیرضا فلاح؛ آقای کریم شهابی؛ آقای محمد حسین داودی؛ آقای ابوالفتح مرادی
150,000
نقش روی ( ZN ) درکاهش تنش شوری
دکتر پیمان کشاورز؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
گرانول سازی کودهای تولیدداخل ضرورتی انکارناپذیردرراستای ارتقای کیفیت
آقای بابک متشرع زاده؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای علی محمد سلطانی
30,000
خاک و میکروب
دکتر عباس شهدی کومله؛ دکتر حسین بشارتی؛ خانم راضیه خلیلی راد؛ خانم مریم خلیلی راد
100,000
خصوصیات برخی از ارقام محلی برنج در شرایط استان گیلان
دکتر مهرزاد اله‌قلی‌پور؛ آقای محمدصالح محمدصالحی
30,000
آزمایشات کاربردی بیوشیمی در دامپزشکی
خانم ملیحه پورکبیر؛ آقای فرزاد اسدی
16,000
گیاه روغنی گلرنگ
آقای امیر حسن امیدی؛ فرزاد جاویدفر
50,000
فن آوریهای نوین درتولید صنعتی کودها درکشور ( طراحی ،ساخت وبهینه سازی )
آقای مهدی نفیسی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای بابک متشرع زاده
20,000
ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
70,000
اطلس ماهیان خلیج فارس و دریای عمان
آقای هدایت اسدی؛ آقای رضا دهقانی پشترودی
کود آبیاری روش موثر درافزایش عملکرد وارتقاء کارآیی مصرف آب . کود
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ دکتر مجید بصیرت
100,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه