موضوعات: ماشین آلات کشاورزی
تعداد عنوان ها: 4
ماشین های زراعی برنج
آقای حمید آقاگل؛ آقای غلامرضا رعیت پناه
180,000
مکانیزاسیون کشاورزی
آقای روح الله یوسفی
90,000
ادوات و ماشین‌های کشاورزی
فائو ؛ منصور بهروزی‌لار
15,000
شناخت ،کاربرد وتعمیر ماشین های داشت
آقای زین العابدین شم آبادی
100,000