موضوعات: منابع طبیعی
تعداد عنوان ها: 38
ترسیب کربن در اکوسیستم های جنگلی
آقای کلاوس لارنز؛ آقای راتان لال؛ آقای مجید پاتو،؛ آقای رحیم میرزایی ملا احمد
250,000
طراحی و مدیریت پارک ها ی جنگلی
آقای افشین دانه کار
140,000
زراعت گیاهان دارویی (1)
آقای علی محمد عمویی
46,000
تولید و نگهداری بذر گیاهان مرتعی
آقای عباسعلی سندگل
15,000
تولید بذر ونهال گیاهان جنگلی
آقای یحیی دهقان شورکی
22,000
قطع استحصال و درجه بندی چوب های جنگلی
آقای رحیم میرزایی ملااحمد
14,500
اصول پرورش جنگل
آقای علیرضا میربادین
20,000
بهره برداری از منابع آب در بیابان
آقای رمضان طهماسبی؛ آقای رضا رجبی ثانی
27,000
خاکهای مناطق خشک و نیمه خشک
آقای محمدعلی مشکوه
18,000
اکولوژی مناطق بیابانی
آقای عباس حنطه؛ آقای علی اکبر دماوندی
55,000
جمع‌آوری آب باران
آقای رمضان طهماسبی
18,000
رشد و برداشت شاخساره های چای
آقای ا.ام . ویجراتنه؛ آقای مهران غلامی؛ آقای بهروز علینقی
80,000
سیستم های آبیاری تحت فشار
آقای اسماعیل پورثانی؛ آقای محمد حسین پارسیان
200,000
جنگلداری اجتماعی
آقای رحیم میرزایی ملااحمد؛ خانم حنانه محمدی کنگرانی؛ خانم آرزو سلطانی؛ آقای محمد عواطفی
38,000
اصول تهیه و ارزیابی طرح های جنگلداری
آقای داریوش خانلری
77,000
روشهای احیاء بیابان با پوشش گیاهی
آقای علی اکبر دماوندی؛ آقای بهمن اهرنجانی،؛ آقای محمد علی زارع چاهوکی
17,000
فن‌آوری برش چوب
آقای احمد جهان لتیباری
22,000
ارتباط آب و چوب
آقای نورالدین نظرنژاد
18,000
اصلاح و توسعه مراتع
آقای عباس حنطه
29,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه