موضوعات: علوم دامی
تعداد عنوان ها: 49
آزمایشات کاربردی بیوشیمی در دامپزشکی
خانم ملیحه پورکبیر؛ آقای فرزاد اسدی
16,000
تغذیه اسب
آقای حسین منافی رائی؛ آقای سید داود شریفی
3,500
بیماریهای قارچی دامپرشکی
آقای مهدی رزاقی ابیانه؛ خانم معصومه شمس قهفرخی
25,000
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
ایمنی شناسی
خانم طاهره موسوی
21,000
اصول پرورش مرغ تخمگذار
آقای حسن رکنی؛ آقای رضا ناصر الاسلامی؛ آقای ساسان شمس سبحانی
42,000
ابزارالات پرورش زنبورعسل
آقای بهروز سجادی
24,000
قرنطینه دامپزشکی
آقای سهیل علی نژاد؛ آقای امید رضا امرآبادی؛ آقای رضا شهریاری
140,000
سم شناسی در دامپزشکی
آقای محمد شکرزاده
30,000
انگل شناسی 3(بندپایان و تک یاخته ها )
آقای حمیدرضا حدادزاده
34,000
عمر ماندگاری مواد غذایی با منشا دامی
آقای محسن مشکوه؛ آقای حمید خانقاهی ابیانه
تلقیح مصنوعی گوسفند و بز
آقای مظاهر صفدریان
23,000
اصول اصلاح نژاد زنبورعسل
آقای محمد ر ضا بصیری
50,000
تکنیکهای کاربردی در واحدهای پرورش گاو شیری
آقای علیرضا حسنی بافرانی؛ آقای حسین منافی راثی
67,000
صنایع تبدیلی طیور
خانم زهرا عبادی؛ خانم سیما یار احمدی
25,000
اصول پرورش مرغ مادر
آقای حمید رضا مصلحی
28,000
ثبت مشخصات ، رکودگیری و ارزیابی تیپ گاو
آقای علیرضا حسنی بافرانی
25,000
بهداشت فردی و ایمنی‌کار در آزمایشگاه
خانم ارکیده حیدرنژاد
18,000
تلقیح مصنوعی ملکه زنبورعسل
آقای غلامحسین طهماسبی
25,000
بیماری های غیر عفونی نشخوار کنندگان
آقای محمد جواد پناهنده
11,000
رفتار شناسی اسب (ویرایش دوم)
آقای سید محسن احمدی نژاد
بیماریهای اندام های حرکتی اسب
آقای محمدرضا اسدی؛ آقای محمد حجازی؛ آقای سیدمحسن احمدی نژاد
110,000
اصول بهداشت و پیشگیری از بیماریهای طیور
آقای حمزه بواسحاق؛ آقای حسین پاشا زانوسی؛ آقای مهدی کلانی
110,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 صفحه بعد آخرین صفحه