تعداد عنوان ها: 1,146
Climate Change Impacts on Iranian Ecosystems
مصطفی جعفری
150,000
KUTUM, Jewel of the Caspian Sea
دکتر علی اصغر خانی پور؛ آقای علیرضا ولی پور
Red Data Book of Iran
عادل جلیلی، زیبا جمزاد
350,000
آبیاری چغندرقند بذری
دکتر محمدعلی چگینی
آبیاری قطره ای- نواری در زراعت چغندرقند
دکتر رحیم محمدیان؛ دکتر جواد باغانی
ابزارالات پرورش زنبورعسل
آقای بهروز سجادی
24,000
ابزار و ماشین الات پرورش طیور
آقای حیدر زرقی؛ آقای ابوالقاسم گلیان
150,000
آبزی پروری و محیط زیست
تی .وی.آر. پیلی؛ دکتر مرتضی علیزاده
30,000
اختلالات تغذیه دام
آقای عزیزا... کمال زاده
100,000
ادوات صیادی و تکنولوژی صید ماهی
آقای ویکتور نیکلایویچ‌ملنیکوف؛ دکتر علی اصغر خانی پور
40,000
ادوات و ماشین‌های کشاورزی
فائو ؛ منصور بهروزی‌لار
15,000
آربراتوم مرکز بررسیهای نوشهر
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع
25,000
ارتباط آب و چوب
آقای نورالدین نظرنژاد
18,000
آرتمیا- میگوی آب شیرین
دکتر محمود حافظیه
ارزیابی صفات کمی در اصلاح نباتات
آرمین فوکس؛ محمدرضا احمدی
8,000
ارقام و پایه های درختان میوه مناطق معتدله
آقای حسین راد نیا؛ آقای علی بابا گل زاده
70,000
آزمایشات کاربردی بیوشیمی در دامپزشکی
خانم ملیحه پورکبیر؛ آقای فرزاد اسدی
16,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه