تعداد عنوان ها: 1,366
KUTUM, Jewel of the Caspian Sea
دکتر علی اصغر خانی پور؛ آقای علیرضا ولی پور
مکاتبات اداری
حسن ذولفقاری
60,000
Climate Change Impacts on Iranian Ecosystems
مصطفی جعفری
150,000
تغذیه بهینه کودی ، ضرورتی انکار ناپذیر درافزایش عملکرد کمی وکیفی انار
آقای ساسان منوچهری؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
دستورالعمل نحوه بررسی کودهای زیستی
دکتر کاظم خاوازی؛ دکتر احمد اصغرزاده؛ دکتر فرهاد رجالی؛ دکتر هادی اسدی رحمانی؛ دکتر حسین بشارتی کلایه؛ دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد؛ خانم میترا افشاری؛ دکتر هوشنگ خسروی؛ خانم زهرا خادمی؛ دکتر کامبیز بازرگان؛ دکتر محمدمهدی طهرانی؛ خانم فاطمه اسدی؛ دکتر سعد سماوات؛ دکتر محمدحسین داودی؛ دکتر کریم شهبازی؛ دکتر محمد آقا لطف الهی؛ خانم کبری ٍثقفی
50,000
گونه‌های سوزنی‌برگ سازگار در شمال ایران
محمدنبی قلی‌زاده، شیرزاد محمدنژاد کیاسری و ارسلان همتی
160,000
بومی‌سازی توسعه سریع نسل (RGA) در گیاه برنج
آقای محسن قدسی؛ دکتر مجید ستاری؛ دکتر فریدون پاداشت دهکایی؛ دکتر علی اکبر عبادی؛ دکتر مریم حسینی
30,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه آفتابگردان
آقای فریدون نورقلی پور؛ آقای محمد هادی میرزاپور
50,000
جایگذاری صحیح کود روشی موثر درافزایش کارآیی کودها
آقای مسعود داوری؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
آمیزش خویشاوندی (همخونی) و مدیریت مولدین
آقای داگلاس تاو؛ آقای حسین علی عبدالحی عبدالحی؛ دکتر رضا عسگری؛ خانم عاطفه عبدالحی
چرا جامعه ایرانی با کمبود روی مواجه است
دکتر امین ملکوتی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
50,000
میازیس در انسان و حیوانات
دکتر شاهرخ نویدپور
80,000
تولید بذور هیبرید در سبزیجات
آمارجیت بسرا؛ علی جعفری مفید‌ابادی؛ رضا علی جعفری
22,000
دستورالعمل مدیریت تلفیقی حاصلخیزی خاک وتغذیه گیاه خیار گلخانه ای
آقای مجید بصیرت؛ آقای سید علی غفاری نژاد؛ آقای محسن سیلسپور؛ آقای حمید ملا حسینی؛ آقای مخمد مهدی طهرانی
220,000
نقش مواد آلی دراصلاح خصوصیات فیزیکی وشیمیایی خاکهای کشور
خانم سهیلا ابراهیمی؛ آقای حسینعلی بهرامی؛ دکتر محمدجعفر ملکوتی
30,000
برنامه راهبردی مدیریت بهره برداری پایدار منابع خاک : شناسایی ،مدیریت واستفاده از پتانسیل بیولوژیک خاک
دکتر کاظم خاوازی؛ دکتر احمد اصغرزاده؛ دکتر هادی اسدی رحمانی؛ دکتر فرهاد رجالی؛ دکتر علیرضا فلاح نصرت آباد؛ دکتر حسین بشارتی کلایه؛ دکتر هوشنگ خسروی؛ خانم میترا افشاری
150,000
نقش مصرف بهینه کوددرتسریع زمان برداشت محصولات کشاورزی
دکتر محمدجعفر ملکوتی؛ آقای ابوالقاسم حسن پور
30,000
اطلس جلبکهای دریایی سواحل خلیج‌فارس و دریای‌عمان
آقای بایرام محمد قرنجیک؛ آقای کیومرث روحانی قادیکلائی
170,000
 
اولین صفحه صفحه قبل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعد آخرین صفحه